POSJETITE NAŠE POSLOVNICE

King Cross
TC King Cross
Velimira Škorpika 34
+385 1 562 8299
+385 91 2497 29
e-mail: kingcross@maxmobile7.hr

Centar Dubrava
TC Dubrava (privremeno zatvoreno)
od 19.11. na novoj lokaciji Dankovečka 6
+385 1 2993230
e-mail: dubrava@maxmobile7.hr

M.A.X. MOBILE 7 VIP VPN PRODAJNI PREDSTAVNICI ZA POSLOVNE I KLJUČNE KORISNIKE


KONTAKTI

Marina Strelar
M: +385 91 2002 211
e-mail: marina.strelar@maxmobile7.hr

Branka Mutić
M: +385 91 2802 806
e-mail: branka.mutic@maxmobile7.hr


KLJUČNI KANALI POSLOVNE PRODAJE

Zdravka Blažević
M: +385 91 280 2809
e- mail: zdravka.blazevic@maxmobile7.hr

Denis Vincetić
M: + 385 91 171 1091
e-mail: denis.vincetic@maxmobile7.hr

M: + 385 91 280 2808
M: + 385 91 2802 810
M: + 385 91 249 7270
M: + 385 91 249 7248VIP VPN KOORDINATOR

M: + 385 91 2802 801
M: + 385 91 2828 822

PRODAJNA MJESTA

Vama na usluzi