Maxmobile


M.A.X. MOBILE 7 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Adresa sjedišta: Trnovitička 5/A, 10040 Zagreb

Adresa uprave: Zagrebačka 162b 10360 Sesvete

Adresa elektroničke pošte: info@maxmobile7.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080746625

OIB: 10817912900

Račun u Addiko Bank · IBAN HR8325000091101338021 · Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn

Direktor: Helena Borko

M.A.X. MOBILE 7 PRODAJNA MJESTA

Posjetite VIP MAX mobile 7 maloprodanje centre gdje možete ostvariti sve svoje želje vezane za telekomunikacije i nove tehnologije.

POSJETITE NAŠE POSLOVNICE

King Cross
TC King Cross
Velimira Škorpika 34
+385 1 3497517
e-mail: kingcross@maxmobile7.hr

Hrvatskog proljeća
Preseljeno na novouređenu ekskluzivnu lokaciju na adresi Dankovečka 6.

Centar Dubrava
TC Dubrava
od 19.11. na novoj lokaciji Dankovečka 6
+385 1 2993230
e-mail: dubrava@maxmobile7.hr

M.A.X. MOBILE 7 ODJEL POSLOVNIH I KLJUČNIH KORISNIKA

Vip vpn Max mobile 7 odjel poslovnih korisnika. Posjetite nas na adresi: Zagrebačka 162b, Sesvete Zagrli život, VIP

Kontakti:
Fax 01/2924-324
e-mail: poslovni@maxmobile7.hr

M.A.X. MOBILE 7 VIP VPN PRODAJNI PREDSTAVNICI ZA POSLOVNE I KLJUČNE KORISNIKE


KONTAKTI

Marina Strelar
M: +385 91 2002 211
e-mail: marina.strelar@maxmobile7.hr

Branka Mutić
M: +385 91 2802 806
e-mail: branka.mutic@maxmobile7.hr


KLJUČNI KANALI POSLOVNE PRODAJE

Zdravka Blažević
M: +385 91 280 2809
e- mail: zdravka.blazevic@maxmobile7.hr

Denis Vincetić
M: + 385 91 171 1091
e-mail: denis.vincetic@maxmobile7.hr

M: + 385 91 280 2808
M: + 385 91 2802 810
M: + 385 91 249 7270
M: + 385 91 249 7248VIP VPN KOORDINATOR

M: + 385 91 2802 801
M: + 385 91 2828 822

Kontakt

slide_2

Vama na usluzi