Maxmobile


M.A.X. MOBILE 7 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Adresa sjedišta: Trnovitička 5/A, 10040 Zagreb

Adresa uprave: Zagrebačka 162b 10360 Sesvete

Adresa elektroničke pošte: info@maxmobile7.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080746625

OIB: 10817912900

Račun u Addiko Bank · IBAN HR8325000091101338021 · Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn

Direktor: Helena Borko

M.A.X. MOBILE 7 PRODAJNA MJESTA

Posjetite A1 MAX mobile 7 maloprodanje centre gdje možete ostvariti sve svoje želje vezane za telekomunikacije i nove tehnologije.

POSJETITE NAŠE POSLOVNICE

King Cross
TC King Cross
Velimira Škorpika 34
+385 1 3497517
e-mail: kingcross@maxmobile7.hr

M.A.X. MOBILE 7 ODJEL POSLOVNIH I KLJUČNIH KORISNIKA

A1 vpn Max mobile 7 odjel poslovnih korisnika. Posjetite nas na adresi: Zagrebačka 162b, Sesvete Zagrli život, A1

Kontakti:
Fax 01/2924-324
e-mail: poslovni@maxmobile7.hr

M.A.X. MOBILE 7 A1 VPN PRODAJNI PREDSTAVNICI ZA POSLOVNE I KLJUČNE KORISNIKE


KONTAKTI

Marina Strelar
M: +385 91 2002 211
e-mail: marina.strelar@maxmobile7.hr

Branka Mutić
M: +385 91 2802 806
e-mail: branka.mutic@maxmobile7.hr


KLJUČNI KANALI POSLOVNE PRODAJE

Zdravka Blažević
M: +385 91 280 2809
e- mail: zdravka.blazevic@maxmobile7.hr
M: + 385 91 171 1091
M: + 385 91 280 2808
M: + 385 91 2802 810
M: + 385 91 249 7270
M: + 385 91 249 7248A1 VPN KOORDINATOR

M: + 385 91 2802 801
M: + 385 91 2828 822

Kontakt