Maxmobile


M.A.X. MOBILE 7 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Adresa sjedišta: Trnovitička 5/A, 10040 Zagreb

Adresa uprave: Zagrebačka 162b 10360 Sesvete

Adresa elektroničke pošte: info@maxmobile7.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080746625

OIB: 10817912900

Račun u Addiko Bank · IBAN HR8325000091101338021 · Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn

Direktor: Helena Borko

M.A.X. MOBILE 7 ODJEL POSLOVNIH I KLJUČNIH KORISNIKA

VPN Max mobile 7 odjel poslovnih korisnika. Posjetite nas na adresi: Zagrebačka 162b, Sesvete

Kontakti:
Fax 01/2924-324
e-mail: poslovni@maxmobile7.hr

M.A.X. MOBILE 7 VPN PRODAJNI PREDSTAVNICI ZA POSLOVNE I KLJUČNE KORISNIKE


KONTAKTI

Branka Mutić
M: +385 91 2802 806
e-mail: branka.mutic@maxmobile7.hr

Kontakt